Aanvrager: Stichting Materra

Ren jij met onze cliënten de MudMasters FamilyRun 2019? Ons doel is om tot september 2019 verschillende initiatieven te ontplooien op het gebied van een gezonde levensstijl. We willen graag dit jaar meer aandacht besteden aan gezonde voeding en meer beweging en daarvoor hebben we jullie nodig!

Gaan jullie de uitdaging aan om met ons te koken en/of samen te sporten? En halen we dan samen die eindstreep bij de MudMasters?


Hier doen we het voor!

Waarom?
Wij zijn van mening dat er meer aandacht mag zijn voor gezond leven en bewegen. We geloven erin dat als mensen meer bewegen en gezonder leven, ze zich ook gelukkiger zullen voelen.

Wie bereiken wij?
Onze doelgroep bestaat uit mensen vanaf 18 jaar tot 80 jaar, die om wat voor reden dan ook op dit moment geen (on)betaald werk kunnen doen. Dit kan zijn wegens een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Bij ons leren zij om weer bezig te zijn, structuur te hebben in hun dag, en vaardigheden die ze nodig hebben om weer aan het werk te kunnen.

Vaak is het zo dat onze doelgroep weinig financiële middelen heeft, waardoor een gezonde maaltijd al snel vervangen wordt door een goedkopere ongezonde maaltijd. Beweging wordt vaak ook niet gedaan, omdat veel cliënten dan gelijk denken aan de sportschool, waar ze geen geld voor hebben.

Ons doel
Ons doel is om een grote groep mensen te leren hoe je gezond kunt leven, bijvoorbeeld door samen te koken en hoe je low-budget een gezonde maaltijd op tafel kunt zetten. Daarnaast willen we de groep in beweging krijgen door samen te gaan sporten. Ons einddoel is om met iedereen die meewerkt aan dit project de MudMasters FamilyRun te gaan lopen in september 2019, zodat we gezamenlijk toewerken naar een mooi doel!

Wensen
Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar bedrijven die met ons ludieke acties willen aangaan op het gebied van voeding en/of beweging. Met deze acties willen we geld ophalen om uiteindelijk de MudMasters te kunnen bekostigen. Maar het belangrijkste is dat er door deze acties aandacht komt voor een gezonde levensstijl.