Webinar Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor bestuursleden

Stephanie Scheiberlich quote Harderwijkse Uitdaging

Stephanie Scheiberlich

Alle maatschappelijke organisaties krijgen vanaf 1 juli 2021 te maken met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Wil jij alle ins en outs van die wet kennen, bezoek dan het gratis webinar van de Harderwijkse Uitdaging. We praten je in één keer bij, zodat je een goede inschatting kunt maken over je taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

De Harderwijkse Uitdaging deelt graag haar kennis en kunde met bestuurders van stichtingen, verenigingen en organisaties. We laten je weten wat je moet vastleggen of regelen, om als organisatie of stichting aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Zorg ervoor dat jouw vereniging of stichting op tijd de noodzakelijke wijzigingen kan doorvoeren.

Informatie over het webinar

Voor:               bestuurders van verenigingen, stichtingen en organisaties

Spreker:          notaris Stephanie Scheiberlich, Kern notarissen

Datum:            donderdag 24 juni 2021

Tijdstip:           19.30 – 20.30 uur

Online inlog:   volgt, na inschrijving voor het webinar

Inschrijving:    aanmeldpagina (link)

Bestuur en toezicht verbeteren

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

In de afgelopen jaren is er behoorlijk wat misgegaan op het gebied van bestuur en toezicht in de semipublieke sector, bijvoorbeeld bij woningcorporatie Vestia en thuiszorgorganisatie Meavita. Naar aanleiding daarvan zijn er al in 2013 aanbevelingen gedaan tot verbetering van de wetgeving. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die per 1 juli 2021 ingaat.


Voor meer informatie, raadpleeg de volgende bronnen: