Talent House in een notendop

De ZorgDat-jongerenwerkers bij Talent House helpen Harderwijkse jongeren van 12 t/m 23 jaar om zich op een positieve manier te ontwikkelen en hun plek te vinden in de samenleving. Talent House richt zich primair op jongeren die een verhoogd risico lopen te ontsporen of al ontspoord zijn, en maakt gebruik van het netwerk van de jongere zelf en van ander aanbod dat aansluit bij de behoefte van de jongere.

Contactgegevens

Bezoekadres
Deventerweg 4
Harderwijk

Postadres
Postbus 123
3840 AC Harderwijk
0341-434 656
info@zorgdat.nl

KvK-nummer:
41035537

Belangrijke links

Website Talent House