Talent House in een notendop

De ZorgDat-jongerenwerkers bij Talent House helpen Harderwijkse jongeren van 12 t/m 23 jaar om zich op een positieve manier te ontwikkelen en hun plek te vinden in de samenleving. Talent House richt zich primair op jongeren die een verhoogd risico lopen te ontsporen of al ontspoord zijn, en maakt gebruik van het netwerk van de jongere zelf en van ander aanbod dat aansluit bij de behoefte van de jongere.

Artikelen

Match Rabobank Talent House Harderwijkse Uitdaging

Rabobank schenkt kantoorspullen aan Talent House

Rabobank Randmeren schonk in maart 2019 allerlei kantoorbenodigdheden aan Talent House. Van kopjes en kannen voor in de keuken, tot schermen en bureaus. Dit zijn zeer waardevolle spullen voor de medewerkers en jongeren die van het Talent House gebruikmaken.

Contactgegevens

Bezoekadres
Deventerweg 4
Harderwijk

Postadres
Postbus 123
3840 AC Harderwijk
0341-434 656
info@zorgdat.nl

KvK-nummer:
41035537

Belangrijke links

Website Talent House