José Maas secretaris Harderwijkse Uitdaging

José Maas, consultant bij Staatvandienst, is betrokken bij de Harderwijkse Uitdaging sinds 2020, in de functie van secretaris.

Staatvandienst is een landelijke re-integratie & outplacement organisatie, met een sterke regionale focus op de arbeidsmarkt.

"Ik ben van oorsprong een Brabantse, maar woon inmiddels al ruim 30 jaar in de prachtige binnenstad van Harderwijk en durf mezelf dan ook een (trotse) Harderwijker te noemen. Mijn werk als consultant re-integratie en outplacement bij Staatvandienst regio Harderwijk doe ik met hart en ziel."

"Ik vind het belangrijk dat iedereen mee moet kunnen doen en mee moet kunnen delen. De driehoek bedrijfsleven, gemeente en maatschappelijke organisaties is hierin van essentieel belang."

"In 2015 heb ik, samen met een aantal stuurgroepleden, de LinkedIn-groep Netwerk Harderwijk Hierden opgericht. Deze groep bestaat inmiddels uit ruim 1200 leden, allemaal wonend en/of werkend in Harderwijk en Hierden. 'Verbinden en ontmoeten' is het motto van deze prachtige groep mensen."