Koos van Loo redactie Harderwijkse Uitdaging

Koos van Loo is redactielid van de Harderwijkse Uitdaging. Koos leidde na een technische opleiding in 1971 een internationaal, technisch en commercieel leven. Hij ontdekte echter dat hij meer met mensen heeft dan met machines en materialen.

Vooral sinds zijn pensionering gingen zijn ogen verder open voor armen en mensen die onrechtvaardig behandeld worden. Zijn verlangen om meer naast mensen te staan om tot een doel te komen, wil hij vorm en inhoud geven op zijn plekje in Harderwijk.

Door persoonlijke contacten met voornamelijk ‘zwakkeren in de maatschappij’ probeert hij van enige betekenis te zijn voor vrede in heel Harderwijk.