Judy van den Berg Team Beursvloer Harderwijk

Judy van den Berg, Zorgdat, maakt sinds 2016 deel uit van het Team Beursvloer van de Harderwijkse Uitdaging.

Zorgdat heeft met de Harderwijkse Uitdaging aan meerdere activiteiten en projecten gewerkt.

Met veel plezier ben ik vanaf meet af aan betrokken bij de Harderwijkse Uitdaging en maak ik deel uit van werkgroep Team Beursvloer.

"Als welzijnswerker voor Zorgdat en in mijn coördinerende functie voor het servicepunt vrijwilligerswerk gaat het er vaak om om mensen met elkaar in contact te brengen, en waar nodig weer op weg te helpen. Iedereen kan iets voor elkaar betekenen. Verenigingen, stichtingen en buurtinitiatieven maken Harderwijk mooier en sterker."

De Harderwijkse Uitdaging ziet dat ook en hoe tof is het dan om de krachten tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven met een beursvloer te bundelen, zodat we met elkaar nog meer mooie dingen voor elkaar krijgen. Dit zeg ik ook als inwoner van Harderwijk!

Ik hoop u op de beursvloer tegen te komen en spreek mij gerust aan als er vragen zijn rondom vrijwilligerswerk en Beursvloer. Hoort zegt het voort!