Zorgdat in een notendop

In een samenleving is iedereen van betekenis voor elkaar. Om dat te bereiken biedt Zorgdat in alle levensfases stimulering, ondersteuning, ontwikkeling en begeleiding. Hierbij is de vrijwillige inzet essentieel. Zorgdat handelt vanuit dit uitgangspunt als een consistente en professionele welzijnsorganisatie. In iedere levensfase kunt u met al uw vragen, opmerkingen en wensen bij Zorgdat terecht.

Contactgegevens

Bezoekadres
Deventerweg 4
Harderwijk

Postadres
Postbus 123
3840 AC Harderwijk

Telefoon
0341-434 656

E-mail
info@zorgdat.nl

KvK
41035537

Belangrijke links

Website