Aanvrager: Stichting Present

Steeds meer werknemers en ondernemers hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je wilt als bedrijf meer dan enkel winst maken, je wilt ook iets teruggeven aan de maatschappij. Maar hoe doe je dat en hoe betrek je je werknemers hierin?

Dat kan bijvoorbeeld door als bedrijf iets te doen voor het welzijn van de inwoners in de plaats van vestiging. Bijvoorbeeld door de leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Of door bij te dragen aan de sociale samenhang en samen iets te doen met en voor mensen aan de rand van de samenleving. Spreekt dat jou aan? Dan is Present zeker iets voor jou. Wij brengen mensen die willen helpen in contact met mensen die hulp nodig hebben. Overal in Nederland – ook in jouw omgeving.


Hier doen we het voor!

Waarom?
Stichting Present gelooft dat wanneer steeds meer mensen in Nederland naar elkaar omzien, de wereld een stukje mooier wordt voor iedereen. Je doet iets terug voor de omgeving van je onderneming, vooroordelen vervagen en de betrokkenheid bij elkaar groeit. Daarnaast krijgen de hulpvragers een steuntje in de rug en ervaren ze dat ze er niet alleen voor staan.

Wie bereiken wij?
Bedrijven die een Present-dag meemaken, geven achteraf allemaal een hoge waardering. De dag zorgt voor teambuilding en het contact met mensen die je anders nooit zou ontmoeten verbreedt je horizon en is verrijkend voor iedereen.

We werken met groepen. Met een groep kun je in één dag echt veel werk verzetten, waardoor de hulpvrager een flinke boost krijgt. Daarbij geeft het veel plezier om je met collega’s, vrienden of familie voor een ander in te zetten. Je leert elkaar op een andere manier kennen. Juist het werken in een groep maakt een Present-dag tot een verrijkende ervaring.

Dit kan van alles zijn: iemand helpen verhuizen, een huis opruimen, een kamer of schuurtje schilderen, schoonmaken of een tuin opknappen. Of denk aan koken voor dak- en thuislozen, een spelletjesmiddag organiseren voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, of wandelen en koffiedrinken met eenzame ouderen.

Ons doel
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.