De Maretak: ‘blijf betrokken bij je werk als je kanker hebt!’

De Maretak spreekuur kanker en werk Harderwijkse Uitdaging

Stichting De Maretak is een pilotproject gestart met een spreekuur over kanker en werk. Het spreekuur is er speciaal op gericht om mensen met kanker te helpen goed om te gaan met werk en voorkomende problemen op te lossen of te vermijden. De stichting wil het onderwerp ‘kanker en werk’ lokaal en regionaal sterk onder de aandacht brengen.

“Iedereen schrikt zich te pletter als ze het woord ‘kanker’ horen”, zegt Irmgard van der Vegt. Zij is re-integratieconsultant en geeft als vrijwilliger bij stichting De Maretak advies en coaching op het gebied van kanker en werk. Zij verzorgt de spreekuren samen met Thea van de Beek, personeelsadviseur en lid van de klankbordgroep Oncologische (na)zorg Noordwest-Veluwe. “Vanuit onwetendheid reageren werkgevers vaak met ‘blijf lekker thuis en zorg eerst dat je je behandelingen doorloopt’. Maar het is juist heel belangrijk om betrokken te blijven bij je werk!”

Contact houden

Van der Vegt: “Werk bij kanker is een onderwerp dat je echt niet moet onderschatten. Vaak wordt er te laat aandacht aan besteed door mensen die kanker hebben. Als je straks weer aan het werk wilt, is het een goed idee om tijdig na te denken over hoe dat voor jou het beste zou kunnen gaan werken, zeker als je nog kampt met beperkingen. Het helpt ook om tijdens de re-integratie niet te hard van stapel te lopen, want daardoor is het risico dat je opnieuw uitvalt veel minder groot.”

“Soms is gedeeltelijk blijven werken best wel mogelijk. Dat vraagt wel dat je onderhandelt over aanpassing van het werk, om het af te stemmen op wat je wel kunt. Dit kan bijdragen aan je welzijn, omdat je op je werk nog in contact bent met het gezonde – normale – deel van je leven. Houd in ieder geval contact. Dat maakt de drempel naar werk kleiner en je werk, collega’s en werkgever kunnen zo een positieve bijdrage leveren aan je herstel en re-integratie.”

Wat kan en wat niet

Stichting De Maretak gaat het pilotproject zo breed mogelijk onder de aandacht brengen in de regio Harderwijk, onder andere via een campagne op social media. “Het gaat er niet alleen om dat we zoveel mogelijk mensen bereiken die met kanker thuiszitten”, laat Van der Vegt weten, “maar ook hun werkgevers en HRM-professionals.”

Kom langs voor een gesprek

Heeft u de diagnose kanker (gehad), of kent u iemand die kanker heeft, en hebt u vragen over kanker en werk? Kom dan langs voor een gesprek. Er is op woensdag 2 november vrije inloop van 10.00 tot 11.00 uur, op de nieuwe locatie van De Maretak in De Roef, Middelste Wei 2-4 in Harderwijk. Elke eerste woensdag van de maand is er vrije inloop en het spreekuur is gratis. Ga voor meer informatie naar demaretakveluwe.nl/agenda.