Op zoek naar moderne multimediamiddelen voor onze activiteiten

Aanvrager: Leger des Heils – Korps Harderwijk


Op zoek naar multimediamiddelen Leger des Heils pitch Harderwijkse uitdaging

Wij willen graag onze bestaande kerkelijke en maatschappelijke activiteiten meer bij deze tijd laten aansluiten. Deze activiteiten willen we ondersteunen met moderne multimediamiddelen, die we daarna ook kunnen gaan inzetten bij jongeren.


Hier doen we het voor!

Waarom?
We zijn nieuwe activiteiten aan het ontwikkelen, waarbij vooropstaat dat we mensen met elkaar in verbinding willen brengen. Onze middelen zijn beperkt, nieuwe technische hulpmiddelen stellen ons in staat meer mensen te bereiken.

Wie bereiken wij?
We richten ons in eerste instantie op de wat oudere bevolkingsgroep, omdat die aansluit bij onze eigen populatie.

Ons doel
De nieuwe technische middelen zullen worden ingezet voor ontspanning, via muziek en film, maar zullen zeker ook worden ingezet voor educatie door middel van presentaties en alles wat voorhanden is aan nieuw, modern educatiemateriaal. Dit alles in het kader van eenzaamheidsbestrijding.

Wensen
Na lang vooronderzoek en advisering zijn wij tot de conclusie gekomen dat we enorm geholpen zouden zijn met een groot presentatiescherm op een console, we hebben voor deze optie gekozen zodat de apparatuur in de verschillende ruimtes kan worden ingezet. Tevens vragen wij hulp bij de aansluiting op bestaande apparatuur.

Wat willen wij ervoor terugdoen?

  • Uitnodiging voor een bezoek aan ons gebouw
  • Lunch met soep gemaakt door onze Iraanse en Irakese vrijwilligsters
  • Informatie over het Leger des Heils, ondersteund door de nieuwe apparatuur