Aanvrager: Stichting De Maretak Veluwe


Pitch Stichting De Maretak Harderwijkse Uitdaging

We zijn op zoek naar een eigen ruimte voor ontmoetingen, activiteiten, workshops en lezingen. Hier kunnen mensen die kanker hebben (gehad), en hun naasten, elkaar ontmoeten met steun van onze vrijwilligers.


Hier doen we het voor!

Waarom?
Het belang van de ruimte is dat mensen zich er geborgen voelen. De huidige ruimte heeft verschillende ingangen. Hierdoor kan het gebeuren dat er iemand naar binnen loopt, terwijl daar juist iemand zijn verhaal doet of een intiem gesprek heeft. Die persoon ervaart dat vaak als erg storend.

Wie bereiken wij?
Mensen die kanker hebben (gehad), maar ook familie, vrienden en kennissen van hen.

Ons doel
Stichting De Maretak Veluwe biedt ondersteuning aan mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Deze mensen krijgen hulp bij het zoeken naar mogelijkheden het leven opnieuw vorm te geven en hun eigen kracht terug te vinden.

Wensen
Wij zoeken een ruimte waar we onze activiteiten, workshops en lezingen kunnen houden, zonder dat we tussendoor gestoord worden.

Wat willen wij ervoor terugdoen?
(Volgt nog)