‘Prachtig om te zien hoe jongeren groeien en hun talenten ontwikkelen’

Lennart van der Vegt Harderwijkse Uitdaging

Een interview met Lennart van der Vegt, coördinator jongerenwerk bij Youth United, over jongeren en talent.

Youth United is de jongerentak van Stichting Echo, die mensen helpt hun bestemming te ontdekken en vandaar uit te leven. Hierin verbindt en ondersteunt Echo de kerken in Harderwijk en omgeving.

Echo is de afkorting van Evangelisch Centrum voor Hulp en Opbouw en is in 1982 opgericht door Jan van der Vegt (Lennarts vader). De stichting is een christelijke organisatie zonder winstoogmerk en draait geheel op giften en donaties. De medewerkers van Echo ontvangen geen salaris en worden ondersteund door een achterban of vriendenkring. De drie speerpunten van Echo zijn: uitreiken, toerusten en ondersteunen.

Youth United ‘Het beste voor jongeren’

Youth United heeft tot doel jongeren in Harderwijk en omgeving te helpen hun bestemming te vinden, te ontdekken waar ze voor leven. De stichting reikt uit naar doelgroepen die een speciale benadering nodig hebben en wordt daarin gemotiveerd door het geloof in God die van mensen houdt. Youth United is actief op middelbare scholen met het rijdend jongerencafé ‘The Buzz’ en met het verzorgen van lessen en paas- en kerstvieringen. Voor jongeren die meer willen weten over het christelijke geloof, organiseert Youth United elk jaar een interkerkelijke Alpha Youth, Roots en Alpha 21+. Dit zijn programma’s waarin jongeren meer ontdekken over zichzelf en over het christelijk geloof, en tegelijk nieuwe vrienden maken en iets voor anderen betekenen.

In de activiteiten van Youth United zit een lijn die loopt van kennismaken (met elkaar en het christelijke geloof) tot doorgeven van de kennis en ervaring om anderen verder te helpen.

Missie 0341 Youth United Harderwijkse Uitdaging


Door: Marry van Koot


M: Wat wil Youth United bereiken?
L:
We willen jongeren helpen hun bestemming te vinden en uit te leven. Waar we enthousiast van worden is als jongeren vrij komen van onzekerheid, verslavingen en angsten, goed in hun vel zitten en van betekenis zijn voor anderen. Dat zien we gebeuren in onze programma’s waarin we ze trainen en coaches. We geloven dat God het beste wil voor mensen.

M: Je bent gestopt met je parttime baan in loondienst om dit fulltime te doen. Dat is een flinke stap van bezoldigd naar onbezoldigd werk.
L:
Klopt. Dat was ook wel spannend, maar we hebben deze stap met het gezin genomen in het geloof dat God voorziet in onze dagelijkse behoeften. En tot nog toe zijn we niets tekortgekomen.

M: Met het gezin?
L:
Ja, mijn vrouw en twee van mijn zoons zijn ook werkzaam voor Echo. Mijn vrouw houdt zich voornamelijk bezig met counseling en mijn zoons zetten zich ook in voor Youth United.

M: Wat is jouw drive voor dit werk?
L: Het is prachtig om te zien hoe jongeren groeien en hun talenten ontwikkelen, en wat een impact dit kan hebben op hun leven. Als je ziet hoe jongeren zich positief ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. En dat ze daarna hun talenten inzetten om een steun te zijn voor een ander. Dat is zo ongelooflijk kostbaar. Per avond hebben we vaak wel 40 tot 60 jongeren.

M: Is iedereen welkom met of zonder geloof?
L: Ja, wij zijn interkerkelijk en zijn er voor alle jongeren die behoefte hebben aan contact met elkaar, meer willen weten over het christelijk geloof of hun talenten willen ontdekken. Onze jongeren zetten zich in voor anderen, zoals voor jongeren op het AZC, dak- en thuislozen en ouderen in ouderencentra. We hebben leuke acties georganiseerd, zoals een Hollandse kerstmarkt voor mensen van het AZC. Hierin lieten we de bewoners kennismaken met echte Nederlandse gewoonten en gerechten. Dat was onderdeel van de ‘Holybollenactie’, waarbij we oliebollen uitdeelden bij verzorgingstehuizen.

M: Je zegt ook dat jongeren hun eigen talenten willen ontdekken. Is dat onder begeleiding van professionals?
L: Wij doen dit met vrijwilligers en professionals uit ons eigen netwerk. Om een voorbeeld te geven: een meisje wilde graag leren fotograferen en wij hebben in ons netwerk een professionele fotograaf gevonden die haar daar nu in begeleidt. We hebben ook iemand die graag muziek maakt gekoppeld aan iemand in ons netwerk die hetzelfde instrument speelt. We hebben zo’n 50 vrijwilligers met allemaal hun eigen talenten.

M: Waar word jij vrolijk van?
L: Van mijn gezin en dat ik dit werk samen met mijn gezin doe. En van meemaken dat jongeren zich positief ontwikkelen en hun bestemming uitleven.

M: Hoe ervaar jij de samenwerking tussen sociaal-maatschappelijke organisaties in Harderwijk?
L: Wij werken samen met verschillende organisaties, de gemeente en verschillende kerken. Op dit moment doen we samen met Stichting Present het MDT-traject – dat staat voor Maatschappelijke Diensttijd – voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Dit project is ook gericht op het ontdekken van hun eigen talenten. En binnenkort starten we met een Alpha Youth in Ermelo. Dat zijn leuke ontwikkelingen. Ik zou wel graag wat meer samenwerking zien met het bedrijfsleven.

M: Hoe zie jij die samenwerking met het bedrijfsleven?
L: De vraag is natuurlijk: wat kunnen wij voor het bedrijfsleven betekenen en andersom? Zelf zou ik adviezen willen krijgen vanuit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld over hoe je een organisatie verder kunt op- en uitbouwen. Ook hebben we regelmatig behoefte aan grotere ruimtes om met jongeren samen te komen. Daarnaast zie ik wel kansen in werkervaringsplekken voor jongeren, dat we een rondleiding krijgen door een bedrijf of dat het bedrijfsleven jongeren ondersteunt bij het ontdekken van hun talenten. Wij zouden dan als tegenprestatie een lunch of een keer de catering kunnen verzorgen. Met deze vragen zou ik wel eens om de tafel willen gaan zitten.

M: Heb je een quote of lijfspreuk?
L: (Lachend) Kijk naar mijn T-shirt. ‘Ik ben er voor je’!