‘Ik vind het een maatschappelijke verplichting om niet altijd nee te zeggen’

Bianca Lubbers Stimenz Harderwijkse Uitdaging

Bianca Lubbers, contract coördinator Noord Veluwe bij Stimenz, vertelt over de uitdagingen en leuke aspecten van haar werk.

Stimenz gelooft in een samenleving waarin iedereen meetelt, en biedt in Harderwijk maatschappelijk werk en sociaal-juridische ondersteuning van mens tot mens.

Mensen kunnen bij Stimenz terecht voor hulp en/of ondersteuning bij o.a. vragen over werk, financiën, wonen, relatie, gezin of opvoeding en juridische zaken. Met 180 professionals en ruim 800 vrijwilligers heeft Stimenz verschillende manieren om ondersteuning te bieden. Die hulp is afhankelijk van de vraag en situatie: persoonlijke gesprekken, groepsgesprekken of vaardigheidstrainingen.

Eens per twee weken is er een sociaal raadspersoon aanwezig. Daar kunt u op afspraak terecht met vragen rondom belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen en wet- en regelgeving. In samenwerking met een advocatenkantoor is er die dag ook een gratis juridisch inloopspreekuur. Elke dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur houdt het Financieel Trefpunt inloopspreekuur.


Interview: Marry van Koot


M: Stimenz’ motto is ‘zorgen voor een steuntje in de rug’. Jullie kregen onlangs zelf een prachtig steuntje in de rug, doordat brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland jullie het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk toekende.
B: Ja, het is erg fijn om zo’n keurmerk te krijgen. Als organisatie hadden wij geen enkele invloed op de audits. De auditoren gaven aan dat zij op onderdeel zus en locatie zo een audit wilden houden. Sommige medewerkers vonden zo’n interview best wel spannend. En om dan op vakmanschap zo hoog te scoren – een 10 – is een kroon op het werk.

M: Was het behalen van het kwaliteitslabel een van jullie grote doelstellingen?
B: Inderdaad was het een bewuste keuze om van het keurmerk HKZ over te stappen naar Sociaal Werk Nederland. Omdat Sociaal Werk andere items zwaarder laat meewegen in het keurmerk dan HKZ, zoals vakmanschap, vond Stimenz dit keurmerk waardevoller. We hebben er hard voor gewerkt!

M: Nu een groot deel van de doelstelling is behaald, zijn er nog andere doelen die Stimenz wil behalen?
B: Natuurlijk stoppen hier onze doelstellingen niet, Stimenz blijft doorontwikkelen. Ons werk is altijd in beweging, net als onze doelgroep. Wij zullen altijd blijven zoeken naar uitdagingen en kijken waar we een bijdrage aan kunnen leveren. Elk jaar zijn er nieuwe speerpunten waarop wij willen innoveren en aansluiten op de vraag. In 2021 was dat inburgering en vroegsignalering, nu de energietransitie. De kunst is om niet mee te gaan met elke hype, zonder star te worden. Dit vergt aanpassingsvermogen en inzicht in hoe we kunnen interveniëren en proactief blijven.

M: In de laatste jaren vonden er verschillende personeelsverschuivingen plaats binnen Stimenz. Hoe lastig is het om daar met cliënten goed op te anticiperen?
B: Ja, dat blijft lastig en erg vervelend voor de cliënt. Dit speelt echter bij veel organisaties en gemeentes, mede door de krappe arbeidsmarkt. Door te investeren in onze professionals en hen goed te ondersteunen, hopen we het verloop te minimaliseren. Intern hebben wij protocollen opgesteld die de eerste pijn bij de cliënten moeten wegnemen. Onder andere strakke registratie, zodat de ‘nieuwe’ maatschappelijk werker op de hoogte is van het dossier en de afspraken met de cliënt. Intern is geborgd dat de nieuwe maatschappelijk werker bij deze casus betrokken blijft tot beëindiging van het proces en er niet nogmaals een wisseling plaatsvindt.

M: Maar ook om uitvoering te geven aan het gemeentelijke beleidsplan bestaanszekerheid: één gezin, één plan, één regisseur. Hoe behaal je dan toch die beoogde doelstelling van de gemeente?
B: Bij een complexe situatie zijn meerdere partijen betrokken en heeft Stimenz natuurlijk niet altijd de regisseursrol. Maar zoals ik al zei wij hebben intern strakke protocollen voor vervanging, wij hanteren een heel strak registratiebeleid. En bij een complexe situatie worden altijd 2 maatschappelijk werkers ingezet en wordt de casus intern in het team besproken, zodat overname makkelijk overdraagbaar is.

Stimenz - Iedereen telt mee

Bron: stimenz.nl

M: Dat strakke registratiebeleid vereist ook een strakke discipline van de medewerkers.
B: Klopt, maar dit werpt ook zijn vruchten af, als je de medewerkers maar duidelijk maakt waarom het noodzakelijk is om goed en uitgebreid te registreren. Het maakt het probleem duidelijk, de achtergronden, maar ook waarom een stap is genomen. En dat dit in het belang is van het welzijn van de cliënt en het proces. Stimenz is een club van ‘leven lang leren’. Zo krijgen onze medewerkers intervisie van een extern begeleider en is het streven dat elk team, net als Veilig Thuis, zijn eigen aandachtsfunctionaris krijgt. Door ons opleidingsbudget krijgen de medewerkers alle kansen op zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling ‘Binden en boeien’. Ook zijn intern veel doorgroeimogelijkheden.

M: Wat is je drive voor het sociale werk?
B: Ik heb een passie voor mensen en wil er graag zijn voor degenen die dat nodig hebben. Ze laten voelen dat je naast ze staat en zij er niet alleen voor staan.

M: Hoe zie jij jouw rol binnen de organisatie: als doener, matchmaker of doorverwijzer?
B: Ik zie meerdere rollen, zoals verbinder tussen beleid en werkvloer, coach en faciliteerder. Het maakt niet zoveel uit. Voor mij is het belangrijk dat mijn teams zich lekker in hun vel voelen op de werkvloer.

M: Hoe belangrijk zijn de dagelijkse koffiemomentjes?
B: Ik ben een mensenmens en heb verbinding nodig, dus die koffiemomentjes geven de tijd om intermenselijk met elkaar om te gaan. Verbinding te leggen of even een kort informeel overlegje. Hoe geweldig zou het zijn om 1 à 2 keer per week samen te beginnen. Even tijd maken voor je collega’s, want te functioneel is funest!

M: Je lijkt een ‘bezig bijtje’, omdat je naast je werk bij Stimenz voor heel Noord-Veluwe ook coördinator van art. 1 NOG bent en sinds kort betrokken bij het platform Krachtig Kleurrijk Harderwijk, dat het Kleurrijk Festival op 25 juni organiseert. Hoe combineer je dit met je privéleven?
B: Ik vind gewoon alles leuk, word erg enthousiast van samen optrekken en kan daardoor soms moeilijk nee zeggen. Ook vind ik het, misschien vanuit mijn christelijke gedachtegoed, een maatschappelijke verplichting om niet altijd nee te zeggen. En omdat ik veel gewerkt heb met jongeren en statushouders sloten ook de rollen van art. 1 NOG en platform Krachtig Kleurrijk Harderwijk perfect aan bij mijn huidige functie. En omdat ik zoveel energie uit mijn werk haal, voelt het niet als werk. Ik ben hopelijk een leuke moeder, juist omdat ik zoveel werk! Maar mijn prioriteiten liggen toch wel privé. Gelukkig zijn mijn werktijden flexibel, waardoor ik tussendoor leuke dingen met de kinderen kan doen. De kinderen (23, 18, 16 en 13) dragen allemaal hun steentje bij aan het huishouden en hebben zo hun eigen taken.

M: Waar word je blij van?

B: (Zonder aarzelen) De kinderen! Elke leeftijd heeft zijn charmes en verrast elke keer weer. Daar geniet ik zo enorm van, maar ook van de teams en de interactie.

M: Heb je recentelijk nog iemand blij gemaakt?
B: Laatst meldde een collega zich ziek en voelde zich daardoor erg bezwaard. Ik gaf aan dat ze zich niet bezwaard hoefde te voelen, maar gewoon ziek mocht zijn en de tijd nemen om te herstellen. Dat waardeerde ze zeer. Wat mensen ook blij maakt is een verjaardagskaartje of een bosje bloemen, bij ziekte of zomaar.

M: Zie jij nog verbeter- en aandachtspunten voor de onderlinge samenwerking in Harderwijk?
B: De onderlinge samenwerking in Harderwijk vind ik erg prettig. Er is een goede afstemming, zowel formeel als informeel. Dit vraagt investeren in netwerken, loslaten en vertrouwen hebben in elkaar. De gemeente hanteert een duidelijke scheidslijn tussen opdrachtgever en uitvoerders. Dit in tegenstelling tot menige gemeenten waar men met een dubbele pet op zit. De ambtenaren proberen zich in te lezen en in te leven, wat het primaire proces ten goede komt. Er zou een vertaalslag gemaakt kunnen worden in de overlegstructuren op primair proces en management. Liever praten met de uitvoer dan erover. Dan hoef je je verhaal maar 1x te houden.

M: Kunnen maatschappelijke partijen en bedrijfsleven elkaar versterken?
B: Hier in Harderwijk heeft Stimenz daar misschien minder mee te maken, maar in Apeldoorn hadden we die verbinding met het bedrijfsleven wel, onder andere als ontwikkelplek voor statushouders. Als we helder in beeld hebben wat de aanvullingen voor elkaar kunnen zijn, zou ik dit zeker als een kans zien.

M: Heb jij een quote of lijfspreuk?
B: Vroeger werd bij mij thuis altijd gezegd: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat past wel bij mij, zeker in deze tijd.