‘De kansen die ik heb gekregen en aan mijn kinderen kan geven, gun ik ook andere kinderen’

Positive Minds Rochelle Heerema Harderwijkse Uitdaging

Marry van Koot interviewt Rochelle Heerema, oprichter, projectmanager en drijvende kracht achter Stichting Positive Minds. Rochelle is daarnaast zzp’er en werkt als projectleider in het sociale domein. Momenteel doet ze dat bij de gemeente Rijswijk, waar ze als verbindende schakel fungeert tussen de gemeente en de uitvoerende organisaties in het sociale domein.

De Stichting Positive Minds is begin 2018 opgericht en komt voort uit een burgerinitiatief tegen armoede dat Rochelle op poten heeft gezet. Zij ontwikkelt en voert al 4 jaar projecten uit op het gebied van armoede en kinderen en is de grondlegger van leskist ‘Kansrijk’.


Interview: Marry van Koot


M: Rochelle, wat is de leskist ‘Kansrijk’ en wat is de doelstelling van de stichting Positive Minds?
R: Onze stichting Positive Minds vindt het belangrijk om het onderwerp armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken met kinderen. Bedoeling is dat hierdoor al op jonge leeftijd meer begrip ontstaat voor mensen en kinderen die het niet breed hebben. Ook leidt een gesprek tot meer bewustzijn over de invloed die opgroeien in armoede kan hebben, zoals stress van de thuissituatie, of weer niet mee kunnen doen.

Onze stichting heeft niet tot doel om het probleem armoede op te lossen, maar al vroeg bespreekbaar te maken en zo bewustwording te creëren. Onze verwachting is dat dit er uiteindelijk aan bijdraagt om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Problemen zijn te ingewikkeld om dit op te lossen, maar er al op jonge leeftijd over te praten kunnen we dit onderwerp uit de taboesfeer halen, zodat ze daar later op een andere manier mee omgaan.

De leskist ‘Kansrijk’ is ontworpen voor scholen, groepen 7 en 8 en één voor de brugklas in het voortgezet onderwijs. Hiermee willen wij de scholen stimuleren door middel van allerlei hulpmiddeltjes het ‘lastige’ onderwerp armoede al vroeg bij kinderen onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken in de klas. Wist je dat er zeker minstens 3 kinderen in een klas zijn die in armoede opgroeien?

M: Het motto van Positive Minds is ‘Doorbreek de cirkel van armoede’. Hoe ben je op het idee gekomen om een leskist te ontwikkelen?
R: In de klas van mijn eigen kind. Daar zag ik dat er grote verschillen waren.

 

 

M: Welke verschillen zag je zoal?
R: Sommige kinderen hadden geen lunch mee naar school en anderen konden niet meedoen aan bepaalde activiteiten. Mijn zoon houdt van rekenen en doet elk jaar mee aan de W4Kangoeroewedstrijd, een landelijke rekenwedstrijd voor kinderen. Een paar kinderen die erg goed zijn in rekenen konden niet deelnemen aan deze wedstrijd omdat hun ouders de 3 euro inschrijfgeld niet konden betalen. Dat raakte me. Je wilt toch dat elk kind zich kan ontwikkelen. Maar… hoe ga je het gesprek aan met ouders en docenten of leerkrachten om de financiële problemen bespreekbaar te maken? Al zoekende hoe je dit samen met de klas, ouders en docenten bespreekbaar kunt maken, zijn we samen met bibliotheken en scholen tot de ontwikkeling van de huidige leskist gekomen. De ontwikkeling is in eerste fase mede gefinancierd door de Rabobank.

M: Wat zit er in de leskist ‘Kansrijk’?
R: De leskist is letterlijk een kist vol boeken en opdrachten, afgestemd op het leerlingenniveau. Er zit materiaal in voor 8 lessen, met een diversiteit aan boeken en opdrachten en een lesbrief voor de docenten. Het bevat 33 boeken met 5 of 6 verschillende titels. De kinderen werken in groepjes en elk groepje kiest 1 boek dat ze thuis of op school lezen. Daarna geven ze een boekpresentatie in de klas om naar aanleiding van het boek de gesprekken op gang te brengen. Het zijn erg leuke boeken om te lezen. Een van mijn favorieten is ‘Spreek je chocola?’.

M: Er wordt dus veel van een leerkracht verwacht.
R: Een leerkracht moet er inderdaad wel achter staan, maar de les voorbereiden hoeft niet veel tijd en moeite te kosten. In de leskist zit ook een lesbrief voor de leerkracht met allemaal tips en tricks, en alle lessen en opdrachten staan uitgewerkt. Op onze site staat van elk boek een kort uittreksel of een samenvatting, zodat de leerkracht weet waar het boek over gaat. Het is daarbij belangrijk dat leerkrachten een veilige en vertrouwelijke sfeer kunnen creëren in de klas, zodat kinderen zich vrij voelen om hun mening te geven en ervaringen uit te wisselen.

 

Kinderen armoede

Bron: sire.nl

M: Hoe ben jij zo in Harderwijk verzeild geraakt?
R: Ik ben benaderd door Esther Rozeboom van de Harderwijkse Uitdaging. Zij heeft mij in contact gebracht met De Hortus en Stichting Mensen in Nood 0341. Reina van Loo, voorzitter van Stichting Mensen in Nood 0341, vond de leskist erg interessant voor de school van haar kleinkind. De school heeft inmiddels interesse getoond en samen met Stichting De Hortus wordt nu verder onderzocht hoe de leskist ‘Kansrijk’ ook in Harderwijk geïntroduceerd kan worden. Er zal verdere samenwerking en bereidheid in het Harderwijkse gezocht moeten worden en hiervoor hebben de stichtingen Mensen in Nood 0341 en De Hortus aan de Harderwijkse Uitdaging gevraagd hierin mee te denken en verbindingen tot stand te brengen.

M: Lopen er naast dit project nog andere projecten gericht op jongeren en armoede of geld?
R: Naast de leskist Kansrijk is ook Carrousel Jongeren en Geld ontwikkeld voor de 3HAVO en 3VWO. De Carrousel bestaat uit deels een dag met allerlei prikkelende workshops over geld, inkomsten en uitgaven, deels een interactieve theatervoorstelling over geld en schulden. Zo’n dag past goed bij de levensfase van deze kinderen. Ze staan voor hun profielkeuze en beginnen al na te denken over hun latere studie. Leerlingen gaven achteraf aan dat ze door deze workshop weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze hebben geleerd hoe belangrijk het is die hulp op tijd in te roepen. Zo worden ze financieel bewuster en zelfredzamer. En na de workshops waren ze veel opener over hun eigen situatie. Ze schaamden zich minder en hadden meer begrip voor elkaar. Maar ook het besef kregen hoe belangrijk een goede opleiding is. Mooi toch?

M: Ja, geweldig! En eigenlijk stimuleer je ze dus ook om hun opleiding af te maken.
R: Ergens wel ja. Ik vind het belangrijk dat jongeren bewust keuzes maken. Hoe besteed je je geld op een goede manier. Geld is niet alles, maar als je de opleiding niet afrondt, dan val je in een lagere salarisschaal, en hoe moeilijk is het dan om rond te komen. Voornamelijk goed kunnen lezen en goed onderwijs geven je een betere plek in de maatschappij om goed voor jezelf te kunnen zorgen. En lezen is een van de bases om in deze maatschappij verder te komen. Mede daarom ook de leesboeken in de leskist.

M: Wat is je drive voor het sociale domein?
R: Ik kom uit de Dominicaanse Republiek, waar armoede meer vanzelfsprekend is dan hier. Ik heb in Nederland ontzettend veel kansen gekregen om mezelf te ontwikkelen, maar ook kansen gecreëerd omdat die mogelijkheid er was. Ik ben hier niet aan het ‘overleven’, maar aan het leven. En de kansen die ik heb gekregen en aan mijn kinderen kan geven, gun ik ook andere kinderen. Elk kind gun ik gelijkwaardige kansen. Ik hoop dat onze stichting hieraan een steentje kan bijdragen of al heeft bijgedragen.

M: Heb je als zzp’er ook dagelijkse koffiemomentjes?
R: Ja, die heb ik eigenlijk wel vaak. Koffiemomenten om inspiratie op te doen, of om te sparren. Vaak ben je als zzp’er alleen. Ik kom uit een grote Dominicaanse familie en heb dit sparren en koffiemomentjes echt nodig.

M: Waar spar je dan zoal over?
R: Vooral over de verdere ontwikkeling en verbetering van de leskist. Met de feedback van zoveel mogelijk uiteenlopende partijen maken we de leskist telkens een stapje beter. Daarnaast ben ik bezig om de impact van het project te meten zodat we ook kunnen laten zien wat het oplevert. Met iemand hierover sparren brengt me op nieuwe ideeën.

M: Waar word je blij van?

R: Ik word heel bij van mijn zoon van 13 als hij een taart heeft gebakken of in de keuken staat, dan ben ik een heel gelukkig mens. Of een heerlijke knuffel van mijn oudste zoon die twee koppen groter is dan ik. Van beide zonen word ik heel gelukkig als ik zie hoe zij zichzelf en de wereld aan het ontdekken zijn.

Ook van het sparren op locatie over een leskist word ik blij, maar taart eten aan tafel heeft mijn voorkeur!

M: Heb je recentelijk nog iemand blij gemaakt?
R: Ik hoop het wel. Afgelopen week heb ik een mooi gesprek gehad met een vriendin en ik hoop dat ik eraan heb bijgedragen dat zij daar een goed gevoel van heeft gekregen of misschien wel blij naar huis is gegaan.

M: Kunnen maatschappelijke partijen en bedrijfsleven elkaar versterken?
R: Ongetwijfeld. Ik denk dat we allemaal een steentje kunnen bijdragen om armoede bespreekbaar te maken. Haal het uit de taboesfeer en kijk wat je voor elkaar kunt doen. En dat geldt niet alleen voor Harderwijk maar voor heel Nederland.

Wel mooi om te zien met hoeveel partijen uit Harderwijk ik hier om de tafel zat om de leskist te bespreken. Met deze samenwerking gaat het zeker goed komen.

M: Heb jij een quote of lijfspreuk?
R: Als je werkt met een liefdevol hart, dan maak je altijd iets moois.